Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om å revurdere Regjeringens varslede forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser

Datert: 22.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten