Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.11.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Museumsprosjektet ble etablert våren 1998 som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom universitetene. Hovedmålet er å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om vår kultur- og naturarv ved å gjøre samlingene tilgjengelig elektronisk. Prosjektet på institusjonsnivå er finansiert av universitetene og departementet. Digitaliseringsarbeidet er delvis gjennomført på ad hoc-basis med midler fra Aetat.

Vil statsråden ta initiativ til å sikre at dette nødvendige arbeidet kan fortsette på permanent basis?


Les hele debatten