Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.11.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Arendal er en av prøvekommunene når det gjelder SATS. Det har vært stor entusiasme for å få til dette i Arendal, i likhet med en rekke andre kommuner som ønsker samordning eller samlokalisering av offentlige tjenester. Men Arendal og en rekke andre kommuner opplever store problemer når dette skal iverksettes både av bl.a. økonomiske og organisatoriske årsaker. Det pekes ofte på at statsetatene på sentralt nivå er hovedproblemet.

Når har statsråden tenkt å ta styring slik at det er mulig å få gode resultater?


Les hele debatten