Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å lære av de land i Europa som har ført en aktiv næringslivspolitikk, for å skape flere industriarbeidsplasser i Norge

Datert: 05.11.2003
Besvart: 05.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten