Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om en forverret forsknings- og undervisningssituasjon for realfagene ved Universitetet i Bergen pga. innsparinger

Datert: 12.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen må gjennomføre en innsparing på 8 mill. kroner inneværende år. Dette forverrer forsknings- og undervisningssituasjonen for realfagene.

Hva vil statsråden foreta seg?


Les hele debatten