Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å endre regelverket slik at det blir lettere for høgskoler å opprette nye studietilbud

Datert: 13.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Ordningen med igangsetting av nye studier på høgskolene er sterkt begrenset. De må blant annet gjennom full søknadsrunde for studier som for eksempel en ekstern oppdragsgiver ønsker å finansiere fullt ut innen et område de fra før ikke har godkjenning på. Godkjenningsprosedyren tar da et halvt til ett år. Deretter må det utarbeides studieplan og få den godkjent.

Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket slik at det blir lettere for høgskoler å opprette nye studietilbud?


Les hele debatten