Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 12.02.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statens Forurensningstilsyn har gitt Sønsterud Planteskole i Hedmark fylke et varsel om pålegg om oppgraving av en gammel søppelfylling. Her ble det tidligere tømt jordmasser med rester av plantevernmiddelet DDT. Det er her snakk om ca. 4000 m3 som må oppgraves og trolig transporteres til utlandet for rensing.

Vil kost-/nytteverdien stå i forhold til dette?


Les hele debatten