Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gå inn for at Høgskolen i Ålesund får knutepunktfunksjonane for supply/service, kystfart og fiskeri

Datert: 18.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Nord-Vestlandet er eit tyngdepunkt med stor og allsidig maritim aktivitet. Høgskolen i Ålesund er ein viktig del av dette miljøet.

Vil statsråden, på bakgrunn av dette vurdere å gå inn for den løysinga som mellom anna Norges Rederiforbund har foreslått, at Høgskolen i Ålesund får knutepunktfunksjonane for supply/service, kystfart og fiskeri?


Les hele debatten