Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til finansministeren

Om å fjerne forskjellsbehandling slik at all skogsdrift avgiftsmessig likestilles, uavhengig av driftsform og eierform på utstyr

Datert: 19.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Ved behandling av statsbudsjettet for 1996 ble det vedtatt å fjerne den avgiftsmessige forskjellsbehandlingen mellom ulike typer skogsutstyr. Til tross for dette, er det fremdeles forskjellsbehandling der utstyr som landbrukstraktor med nødvendig tilleggsutstyr, ramme-styrte traktorer osv. ilegges investeringsavgift.

Vil finansministeren sørge for å fjerne denne forskjellsbehandlingen, slik at all skogsdrift avgiftsmessig likestilles uavhengig av driftsform og eierform på utstyr?


Les hele debatten