Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om når de nye sikkerhetstiltakene på E6 gjennom Østfold blir realisert

Datert: 07.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Dødsveien E6 gjennom Østfold krevde mange menneskeliv i 2003. Tidlig i november la Statens vegvesen og politiet frem en tiltaksplan for å gjøre E6 sikrere med forslag om å sette opp midtdelere fra Åsgård til Lekevold og fra Ingedal til Svingenskogen. Strakstiltakene er ennå ikke gjennomført.

Kan statsråden gi signaler om når de nye sikkerhetstiltakene blir realisert?


Les hele debatten