Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvilken lovhjemmel departementet benyttet for å innføre egenandel for pasienter som kontakter sin allmennlege på telefon

Datert: 07.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det er fra nyttår innført en ny egenandel for pasienter som kontakter sin allmennlege på telefon. En slik enkelthenvendelse kan koste pasienten inntil 85 kr. Det er grunn til å anta at flere pasienter ikke har råd til denne egenandelen og dermed vil la være å kontakte sin lege med de følger det kan få i lege/pasient-forholdet og for den enkelte pasient.

Hvilken lovhjemmel eller forskriftshjemmel har departementet benyttet for å innføre denne nye egenandelen?


Les hele debatten