Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om statsråden er komfortabel med at leiarane i fleire helseføretak har avtalar om oppsiktsvekkjande lukrative pensjonsordningar

Datert: 07.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Det står i Aftenposten 7. januar at leiarane i fleire helseføretak har avtalar om oppsiktsvekkjande lukrative pensjonsordningar.

Er statsråden komfortabel med dei vedtaka som her er gjorde eller kjem han til å foreta seg noko?


Les hele debatten