Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Om å sikre økt forbrukervern for private strømkunder, på bakgrunn av at energileverandører kan stenge av strømmen om vinteren pga. manglende betaling

Datert: 08.01.2004
Fremsatt av: May Britt Vihovde (V)
Besvart: 14.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Oppvarming av hjemmet vinterstid er et helt nødvendig velferdsgode i Norge. Enkelte familier havner i en svært vanskelig situasjon hvis energileverandører stenger av strømmen om vinteren på grunn av manglende betaling. I Sverige og Finland er dette lovregulert slik at strøm som hovedregel ikke kan stenges av i de fire vintermånedene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre økt forbrukervern for private strømkunder?


Les hele debatten