Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at det ikke er bruk for institusjoner for alvorlige psykiske lidelser, med bakgrunn i at Aker har gitt signaler om ikke å kjøpe plasser ved Skjellfoss psykiatriske senter

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Skjellfoss psykiatriske senter har driftsavtale med Aker universitetssykehus til 31. desember 2004. For 2003 har Aker kjøpt alle plassene ved institusjonen. Det er nå gitt signaler om det kan bli færre plasser i år, og fra 2005 er det usikkert om det er behov for denne type plasser som institusjonen har på spesialisthelsenivå.

Er statsråden enig i at det ikke er bruk for slike institusjoner som Skjellfoss representerer for alvorlige psykiske lidelser?


Les hele debatten