Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Om å sørge for at det åpnes for at fylkesmennene kan innvilge dispensasjon slik at utflukter på snøscooter for pensjonister igjen kan bli arrangert

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I mediene er statsråden gjengitt på at han synes koseturer på snøscooter for pensjonister er uproblematisk i forhold til motorferdselsloven. Det er også oppfatningen blant pensjonister og frivillige organisasjoner som har arrangert slike utflukter i flere tiår, men som nå nektes av fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Vil statsråden sørge for at det åpnes for at fylkesmennene kan innvilge dispensasjon slik at slike turer igjen kan bli arrangert i visse tilfelle inneværende sesong?


Les hele debatten