Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorledes Mesta AS avhender materiale som er til overs ved nedleggelser av stasjoner/innskrenkinger etter utskillelsen fra Vegvesenet

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ved utskillelsen av Vegvesenets utbyggingsavdeling til Mesta AS ble store verdier i form av vegstasjoner og utstyr overført til det nye selskapet.

Hvorledes avhender Mesta AS materiell som er til overs ved nedleggelse av stasjoner/innskrenkninger?


Les hele debatten