Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvilken strategi Regjeringen har for å redusere uro og disiplinproblemer i grunnopplæringen, etter at en undersøkelse viser at læringsmiljøet i norske skoler er blant de dårligste i OECD

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge PISA-undersøkelsen er læringsmiljøet i norske skoler, i form av uro i klassen og umotiverte og udisiplinerte elever, blant de dårligste i OECD. Basert på en rekke spørsmål som elevene har besvart om disiplinforholdene i klassen skårer Norge dårligst av samtlige OECD-land bortsett fra Italia og Hellas.

Hvilken strategi har Regjeringen for å redusere uro og disiplinproblemene i grunnopplæringen?


Les hele debatten