Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Om å utarbeide befolkningsframskrivninger som viser hvor stor innvandrerbefolkningen vil være i den enkelte kommune om 10, 25 og 50 år, med nåværende innvandringstall på årsbasis

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Norge har i dag en større innvandring i forhold til folketallet enn de aller fleste land i Europa.

Er statsråden villig til å sørge for at det blir utarbeidet og gjort allment tilgjengelig befolkningsfremskrivninger som viser hvor stor innvandrerbefolkningen vil være i den enkelte kommune om 10, 25 og 50 år med nåværende og andre innvandringstall på årsbasis?


Les hele debatten