Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om å redusere behovet for advokat i enkle tvistemål og/eller redusere advokatsalærer

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Det finnes flere sivile saker i den senere tid hvor personer har blitt påført advokatutgifter langt utover verdien av søksmålet om fullt medhold gis. I en tvist i Ålesund ble en bil til en verdi av 20 000 kr etter endt rettssak økt til totalt 113 000, inklusiv salærer. Det finnes andre eksempler på store advokatutgifter i saker som i utgangspunktet ikke bør ha advokatbistand.

Hva kan statsråden gjøre for å redusere behovet for advokat i enkle tvistemål og/eller redusere advokatsalærer?


Les hele debatten