Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om å foreslå lovendring slik at frikirkemenighetene likestilles med Den norske kirke hva gjelder presters/forstanderes alder

Datert: 08.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Det følger av Lov om trudomssamfunn og ymist anna at prester og forstandere i frikirkemenigheter må være mellom 23 og 75 år. Tilsvarende aldersbegrensning gjelder ikke for prester i Den norske kirke. Enkelte frimenigheter ønsker av ulike årsaker å benytte en pastor/forstander som er over 75 år. Dette er imidlertid svært vanskelig å få til på bakgrunn av dagens lovgivning.

Vil statsråden foreslå lovendring slik at frikirkemenighetene likestilles med Den norske kirke hva gjelder prestens/forstanderes alder?


Les hele debatten