Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til fiskeriministeren

Om hvorvidt oljetankerne bør få bestemme hvor nært kysten de vil gå, med henvisning til at Kystverket har valgt å innføre påbudte seilingsleder for farlig trafikk kun fra Nordkapp til grensen til Russland

Datert: 13.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Ifølge Finnmark Dagblad har Kystverket valgt å innføre påbudte seilingsleder for farlig trafikk kun på strekningen fra Nordkapp til grensen til Russland. Langs resten av kysten er det fritt fram for oljetankerne til å velge seilingsleder nærmere land. Kystverkets begrunnelse er at normaltrafikken går lenger ut enn 12 nautiske mil, og at det derfor ikke er behov for seilingsleder.

Er statsråden enig i at det er klokt å la oljetankerne selv få bestemme hvor nært kysten de vil gå?


Les hele debatten