Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om å ta initiativ til at avgiftene på svovelfritt drivstoff senkes slik at de blir konkurransedyktige på pris

Datert: 14.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ved Statoil sine anlegg på Mongstad står det et nesten ubrukt renseanlegg som fjerner svovel fra drivstoff. En slik prosess koster ca. 10-12 øre pr. liter, noe som gjør denne type drivstoff dyrere enn dagens drivstoff. En rensing av svovel bort fra drivstoffet vil gi betydelige miljøgevinster, men dette betinger at svovelfritt drivstoff har samme pris eller er billigere enn dagens drivstoff.

Vil statsråden ta initiativ til at avgiftene på svovelfritt drivstoff senkes slik at de blir konkurransedyktige på pris?


Les hele debatten