Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til landbruksministeren

Om fremtiden for mølleanleggene i Stavanger, hvor Statkorn Holding eier 60 pst., i lys av beslutningen til styret i Norgesmøllene DA om nedbygging. (Trukket tilbake)

Datert: 19.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Styret i Norgesmøllene DA har nå besluttet å bygge ned deler av mølleproduksjonen i Stavanger, ca. 2 år etter at de kjøpte ut NKL.

Hvilke planer og garantier kan statsråden gi for fremtiden for mølleanleggene i Stavanger hvor Statkorn Holding eier 60 %?


Les hele debatten