Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til landbruksministeren

Om at gebyr for godkjenning fra Mattilsynet ifølge et oppslag vil medføre en økning i kostnadsnivå for bl.a. bønder og matbutikker, og hva statsråden vil gjøre for å få til en forsvarlig brukerfinansiering

Datert: 15.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Ifølge oppslag i avisa Nationen 12. og 13. januar 2004 vil betaling av gebyr for godkjenninger medføre en vesentlig økning i kostnadsnivå for norske bønder, matbutikker, ridesenterleiere og andre næringsdrivende som etterspør godkjenning fra Mattilsynet. Dette virker urimelig i forhold til matreformens intensjoner om kostnadseffektivisering.

Hva vil statsråden gjøre for å få til en forsvarlig brukerfinansiering og et kostnadsnivå som ikke hemmer verdiskaping?


Les hele debatten