Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om utbyggingsavtalar mellom kommunar og utbyggjarar, og om det er god praksis i forvaltninga at Hydro betaler lønningane til saksbehandlarar i Aukra kommune i samband med Ormen Lange-utbygginga

Datert: 15.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Utbyggingsavtalar mellom kommunar og store utbyggarar har auka i omfang. Utbyggarane yter økonomisk bistand til kommunane før eller samtidig som de får sakane sine behandla. Norsk Hydro betaler lønningane til fem saksbehandlarar i Aukra kommune i Møre og Romsdal for å ta unna stor saksmengde i samband med Hydros utbygging av Ormen Lange-feltet.

Synes statsråden dette er i tråd med god praksis i forvaltinga og rett etter forvaltingslova?


Les hele debatten