Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til helseministeren

Om nedleggelse av døgnplasser ved flere distriktspsykiatriske sentre, og hvorvidt dette er i tråd med de nasjonale planer og opptrappingsplanen for psykiatrien

Datert: 22.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Tilbud i sin nærhet er en svært viktig trygghet for mennesker med psykiske lidelser, og mange har nettopp på grunn av nærheten til tilbudet fått hjelp og har med det sluppet innleggelser over lang tid. Dagavdelingen ved Hadeland DPS er lagt ned, og Petershagen i Østre Toten er truet med nedleggelse.

Hvordan vil statsråden forklare at dette er i tråd med de nasjonale planer og opptrappingsplan for psykiatrien?


Les hele debatten