Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til statsministeren

Om at det ville vore eit viktig bidrag i kampen mot fattigdom dersom barnetrygda kunne koma ungane til gode òg i dei fattigaste familiane, og einpersonshushald kom inn under bustøttereglane

Datert: 17.12.2003
Besvart: 17.12.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten