Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om at Bygde-Noreg blir tappa for ressursar pga. sentralisering innafor landbrukssamvirka, med eksempel i at TINE Meieriet Øst vil leggje ned Fosheim-meieriet

Datert: 19.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Innafor landbrukssamvirke skjer det ei stor omstrukturering og sentralisering. Mellom anna går nå styret i TINE Meieriet Øst inn for å leggje ned Fosheim-meieriet i Vestre Slidre. Fosheim har stor verdi for næringsverksemd og arbeidsplassar i kommunen og regionen. Bygde-Noreg tappast for ressursar pga. slik sentralisering. Staten satsar mykje på landbruket som eit distriktspolitisk verktøy. Landbrukets eigne samvirke driv likevel sterk sentralisering.

Kva er statsråden si vurdering av dette?


Les hele debatten