Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Om at prisene har økt etter at øremerket tilskudd til og pristak for kulturskolene forsvant, og hva statsråden vil gjøre med at mange barn mister sitt tilbud fordi bare de med best økonomi har råd

Datert: 20.01.2004
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 28.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Etter at det øremerkede statstilskuddet til kulturskolene og pristaket for kulturskolene forsvant, øker prisene kraftig mange steder, blant annet i Oslo. Dette kan medføre at mange barn mister sitt tilbud fordi bare de med best økonomi har råd. Det kan også føre til at rekrutteringen til det profesjonelle kulturlivet i framtiden blir dårligere.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten