Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt en videre nedleggelse av lensmannskontorer/tjenestesteder er i tråd med en samlet justiskomités føringer om politireformens fase 2

Datert: 20.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Mener statsråden at en videre nedleggelse av lensmannskontorer/tjenestesteder, som for eksempelvis i Rødøy, Gildeskål, Andøy samt Moland lensmannskontor på Eydehavn er i tråd med en samlet justiskomité sine føringer i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2003-2004) på side 42, hvor komiteen uttaler at politireformens fase II ikke må medføre at tjenestesteder (lensmannskontorer/politistasjoner) nedlegges?


Les hele debatten