Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at tilskudd til leirskoleopphold ikke lenger er øremerket, og hva som gjøres for å sikre at elever i frittstående skoler årlig får samme beløp som elever i offentlig skole

Datert: 21.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Målet med tilskudd til leirskoleopphold er å stimulere kommunene til å gi alle elever et leirskoleopphold i løpet av grunnskoletiden. Det er en ekstrafinansiering av et tillegg til ordinær undervisning. I budsjettet for 2003 var tilskuddet øremerket. I 2004 ligger det i kommunenes rammetilskudd. Jeg regner med at statens bidrag er ment å gjelde alle grunnskoleelever, også elevene ved frittstående skoler.

Hva gjøres for å sikre at elever i frittstående skoler årlig får samme beløp som elever i offentlig eiet skole?


Les hele debatten