Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til finansministeren

Om at trafikkskadeavgiften overføres til årsavgiften for bil, og hvorvidt innbetalingen gjennom forsikringsselskapene før 1. januar 2004 kun skal gjelde for kalenderåret 2003

Datert: 21.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Trafikkskadeavgiften skal fra 1. januar overføres fra forsikringsselskapene til årsavgiften for bil. Ifølge skriv fra Finansdepartementet til avisen Fremskritt lyder det "Premietillegget som forfaller til betaling før 1. januar 2004 gjelder for kalenderåret 2003 og ikke for noen del av 2004".

Mener statsråden at innbetaling av trafikkskadeavgiften gjennom forsikringsselskapene ikke skal gjelde for den perioden man har innbetalt for?


Les hele debatten