Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om at egnetilskuddet til linefiskerne blir borte, og hvorvidt statsråden vil forelegge saken for Stortinget, da mye tyder på at man vil gå over til andre driftsformer og et råstoff forsvinner fra markedet

Datert: 22.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Mye tyder på at linefiskerne vil gå over til andre driftsformer etter at egnetilskuddet blir borte. Dermed forsvinner også et førsteklasses råstoff fra markedet. I Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004) sier et flertall bl.a. at de ber Regjeringen om å følge utviklingen i bruken av midler fra fiskeriavtalen nøye og om nødvendig komme tilbake til Stortinget dersom situasjonen tilsier dette.

Vil statsråden forelegge saken for Stortinget med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått?


Les hele debatten