Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til miljøvernministeren

Om å påse at østfoldkystens rike plante- og dyreliv blir ivaretatt gjennom opprettelsen av en nasjonalpark

Datert: 22.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Fastlands-Norge har 20 nasjonalparker. Felles for dem er at de ivaretar fjellområder, store myr- og vassdragsområder og barskogsområder. Målsettingen i bevaringen av variasjonene i vår felles naturrikdom er at alle naturtyper sikres for ettertiden, fra hav til fjell. Norge har ingen nasjonalpark som ivaretar kystlandskapet. 2 pst. av Østfolds areal er vernet som naturreservat eller landskapsvernområde.

Vil statsråden påse at østfoldkystens rike plante- og dyreliv blir ivaretatt gjennom opprettelsen av en nasjonalpark?


Les hele debatten