Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om flytting av lærerutdanningen på Eik lærerhøgskole i Tønsberg til høgskolen på Bakkenteigen i Borre

Datert: 19.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): I 1991 vedtok Det regionale høgskolestyret for Vestfold at lærerutdanningen på Eik lærerhøgskole i Tønsberg skulle flyttes til Borre og samlokaliseres på høgskolen på Bakkenteigen.

Vil statsråden ta initiativet til at det blir gjennomført en grundig analyse av økonomiske, faglige og miljømessige forhold av begge alternativene før eventuelt flytting blir gjennomført?


Les hele debatten