Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å gå inn for at meir statleg såkornkapital blir løyvd, slik at nye idear og prosjekt kan bli realiserte, med eksempel i at fleire prosjekt ved universitetsmiljøa manglar kapital

Datert: 22.01.2004
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.01.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Bergens Tidende 21/1-04 står utviklingsselskapet Sarsia Innovation klar med 45 nye prosjekt men manglar kapital. I same artikkel seier administrerande direktør i Bergen Næringsråd at private investorar står klare til å satse meir pengar dersom staten investerer såkornkapital. Det er grunn til å tru at oppslaget gir ein god beskriving for situasjonen også ved dei andre universitetsmiljøa.

Vil statsråden gå inn for at meir statleg såkornkapital blir løyvd slik at nye idear og prosjekt kan bli realisert?


Les hele debatten