Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt oppblomstringen av kristne privatskoler er en positiv utvikling, og om statsråden vil iverksette tiltak for å hindre at barn blir isolert og ikke er en del av det kulturelle mangfoldet

Datert: 22.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Den offentlige skolen er en av de aller viktigste arenaer for møteplass mellom barn fra ulike kulturer og trosretninger. En av de viktige utfordringene samfunnet står overfor er å inkludere, skape forståelse, samhold og toleranse. Vi ser nå en oppblomstring av kristne private skoler i Norge.

Mener statsråden at dette er en positiv utvikling, og vil statsråden iverksette tiltak for å hindre at barn blir isolert og ikke er en del av det kulturelle mangfoldet?


Les hele debatten