Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 22.01.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Mange allmennleger fikk doblet sine inntekter over natta da fastlegereformen ble innført. Særlig var dette tilfellet i mindre utkantkommuner. Fastlegereformen skal evalueres i inneværende år.

Vil da statsråden sørge for at også lønns- og arbeidsavtalene med fastlegene blir gjennomgått og reforhandlet?


Les hele debatten