Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om når saken om Regionfelt Østlandet vil bli fremmet for Stortinget

Datert: 19.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Statsråden har tidligere meddelt at han vil legge frem for Stortinget sak om skytefelt Østlandet. Saken er av stor betydning og er et helt sentralt område for forsvaret.

Når vil statsråden legge frem for Stortinget saken om regionfelt Østlandet?


Les hele debatten