Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til olje- og energiministeren

Om innføringa av ein grønt sertifikat-marknad for miljøvenleg energiproduksjon, og å minska tvilen for utbyggjarar som er usikre på om dei vil tapa på investeringane før marknaden kjem i gang

Datert: 29.01.2004
Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Regjeringa vil innføre eit grønt sertifikat-marknad. Det vil verta eit løft for miljøvenleg energiproduksjon i Noreg. Men det kan verta tvil om rammene medan utbyggarane ventar på at reglane for ein slik marknad vert avklara. Minikraftutbyggarar er usikre på om dei no skal starta opp med utbygging, fordi dei er usikre på om dei vil tapa på investeringane før marknaden kjem i gang.

Kva vil statsråden gjera for å minske tvilen for utbyggarane i tida før reglane for marknaden vert avklara?


Les hele debatten