Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Om hvilke alternative energikilder som har blitt konsekvensen av de høye strømprisene i 2003, og hvilke konsekvenser dette har i forhold til forurensende utslipp

Datert: 13.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Forbruket av elektrisitet ble kraftig redusert i 2003 i forhold til foregående år. Det kan være interessant å se på hva som er årsaken til nedgangene i forbruket, og ikke minst kan det være interessant å få greie på konsekvensene. Mulige forklaringer kan være at høye strømpriser har vridd forbruket over til andre, mer forurensende energikilder.

Hvilke alternative energikilder har blitt konsekvensen av de høye strømprisene i 2003, og hvilke konsekvenser har dette i forhold til forurensende utslipp?


Les hele debatten