Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om økt grensehandelslekkasje for økologiske varer, og at mellom 60 og 80 pst. av kjøtt og melk selges som ordinære butikkvarer, til tross for betydelig støtte til økologisk produksjon

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Grensehandelslekkasjen for økologiske varer øker. Mens man må lete med lys og lykte etter miljøvarer i norske butikker, tilbyr svenskene et stort utvalg innen kjøtt-, meieri- og bakervarer i tillegg til et antall pleieprodukter. Til tross for betydelig støtte til økologisk produksjon, selges mellom 60 og 80 pst. av kjøttet og melka i Norge som ordinære butikkvarer.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?


Les hele debatten