Spørretimespørsmål fra Ingmar Ljones (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om kva lærdom ein kan trekkja av den samla innsatsen som var i tilknytning til forliset av "Rocknes", både når det gjeld å redda liv og å redusera skadane på miljøet

Datert: 29.01.2004
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 04.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ingmar Ljones (KrF)

Spørsmål

Ingmar Ljones (KrF): Det tragiske forliset av "Rocknes" har ført til store utfordringar både når det gjeld å redde liv og når det gjeld å redusera skadane på miljøet.

Kva lærdom meiner statsråden ein kan trekkja av den samla innsatsen som var i tilknyting til forliset?


Les hele debatten