Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvilke tiltak som kan iverksettes for å regulere muslimers bruk av skaut i skolen, sett i sammenheng med behovet for bedre integrering

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Også i Norge pågår en debatt om muslimers bruk av skaut, hijab, i arbeidsliv og i skole. Innenfor skolens område må bruk av skaut sees i sammenheng med behovet for bedre integrering. Både gjennom bestemmelser i opplæringsloven, som bl.a. omhandler arbeidsmiljøet for elever, og gjennom forskrifter om ordensreglement som alle kommuner er pålagt å gi den enkelte skole, kan elevers bruk av prangende og tydelige symboler reguleres.

Hvilke tiltak vil statsråden, ansvarlig for skole, iverksette på dette området?


Les hele debatten