Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om hvilke faglige begrunnelser som er lagt til grunn for handlingsplanen for å redde fjellreven

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Miljøverndepartementet gav like før årsskiftet klarsignal for en fireårig handlingsplan for å redde fjellreven. Ifølge Aftenpostens nettutgave 25. januar 2004 innebærer dette jakt på rødrev samt fôring av fjellrev. Dette er i strid med faglige råd som fremkommer i "Handlingsplan for fjellrev", utgitt av Direktoratet for naturforvaltning (DN), hvor man blant annet ser på erfaringer fra Sverige og Finland.

Hvilke faglige begrunnelser har statsråden lagt til grunn for vedtaket om handlingsplanen?


Les hele debatten