Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til fiskeriministeren

Om å påvirke havbrukspolitikken slik at selskaps- og eierstruktur samt produksjonsregulering på en bedre måte bidrar til mange, trygge og lønnsomme arbeidsplasser på kysten

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): De små og mellomstore selskapene innen oppdrett av laks og ørret har klart de økonomiske problemene av overproduksjon og høy rente og kronekurs langt bedre enn de største selskapene. De største legger ned slakteri- og foredlingsanlegg og sentraliserer administrasjonen i større grad enn de mindre.

Hvordan vil statsråden la erfaringene fra de senere år påvirke havbrukspolitikken slik at selskaps- og eierstruktur samt produksjonsregulering på en bedre måte bidrar til mange, trygge og lønnsomme arbeidsplasser på kysten?


Les hele debatten