Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om at kroniske rusmiddelmisbrukere må flytte ut av institusjoner fordi kommunen ikke lenger har økonomi til å betale for oppholdet, som ved Stiftelsen Fredheim i Hedmark

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): I forbindelse med omleggingene etter Rusreform II meldes det om at kroniske rusmisbrukere må flytte ut av institusjoner de har hatt opphold ved over lengre tid, dette gjelder bl.a. ved Stiftelsen Fredheim i Hedmark. Bostedskommunene har ikke lenger økonomi til å betale for institusjonsoppholdet, og klientene blir henvist til boligopphold de ikke mestrer.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå denne situasjonen der langtidsmisbrukere henvises til et opplegg de ikke kan leve med?


Les hele debatten