Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å vurdere plikttjeneste knyttet til spesialopptak til medisinstudiet i distrikter som sliter med rekruttering av leger, som f.eks. i Kautokeino og andre samiske miljøer

Datert: 30.01.2004
Besvart: 11.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Kautokeino kommune har slitt med rekruttering av leger i en årrekke, og hadde 18 legevikarer i 2003. Samtidig har en rekke leger fra Kautokeino og andre samiske miljøer fått studieplass på spesielle vilkår, uten at det har vært knyttet forpliktelser til spesialplassene ved opptak på medisinstudiet.

Vil statsråden vurdere plikttjeneste knyttet til spesialopptak til medisinstudiet, slik at studieplasser som gis på spesielle vilkår kan virke rekrutterende til distrikter med særlig store rekrutteringsvansker?


Les hele debatten