Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til statsministeren

Om kva som er Regjeringa sin strategi i forhold til kommunesammenslåingar

Datert: 30.01.2004
Besvart: 11.02.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsministeren poengterte i innlegget sitt på kommunedagane i Stavanger at Regjeringa legg til grunn at eventuelle kommunesamanslåingar skal vera på friviljug grunnlag. To dagar seinare varsla kommunalminister Erna Solberg at om kommunane no ikkje får fart på samanslåingsarbeidet, er ho klar for bruk av tvang.

Kan statsministeren klargjere kva som eigentleg er Regjeringa sin strategi?


Les hele debatten