Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om store problemer pga. for knappe vikarbudsjetter for prestene, bl.a. i Oslo bispedømme

Datert: 20.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Flere bispedømmeråd varsler om store problemer på grunn av for knappe vikarbudsjetter for prestene. I Oslo bispedømme blir det for eksempel ingen vikar ved korte sykefravær, mens det ved lengre fravær (over 3 måneder) er aktuelt med 50 % vikar.

Hva vil Regjeringen gjøre for å løse problemene, og derved hindre at Kirken tvinges til å drive rovdrift på prestene?


Les hele debatten